6. Αντιγράψτε την bitcoin διεύθυνσή σας

Copy your bitcoin address

Κάτω από τον τίτλο Bitcoins, κάντε δεξί κλικ στην bitcoin διεύθυνσή σας και επιλέξτε Copy Link location ή Copy Link Address ή κάτι παρόμοιο, αναλόγως του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Click on the link

Εναλλακτικά, πατήστε στον σύνδεσμο και στον διάλογο που θα ανοίξει διαλέξτε και αντιγράψτε την bitcoin διεύθυνσή σας και/ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR.

Σημειώστε πως θα πρέπει να κάνετε και επαλήθευση μέσω τηλεφωνικού γραπτού μυνήματος (SMS).