2. Συμπληρώστε την φόρμα για την δημιουργία του λογαριασμού σας

Click on the Sign up link

Πληκτρολογήστε την emailδιεύθυνσή σας, έναν τετραψήφιο αριθμό (PIN) και έναν κωδικό.

Πατήστε στο κουτάκι I'm not a robot και θα ανοίξει ένας διάλογος με οδηγίες.

Όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω, αυτή τη φορά ζητήθηκε να επιλέξω τις εικόνες με αριθμούς δρόμων.

Select images with street numbers

Πατήστε το κουμπί Verify στην κάτω-δεξιά γωνία.

Εάν δεν πετύχει, πατήστε το κουμπί Refresh για ανανέωση και ξεκίνηστε πάλι την διαδικασία.

Click the 'Create account' button

Όταν τελειώσετε επιτυχώς την επιβεβαίωση CAPTCHA, πατήστε στο κουτάκι Agree with Xapo's Terms and Privacy και μετά στο κουμπί Create account.